Natuur

De Besselinkschans is het bosgebied gelegen aan de Flierdijk, direct grenzend aan de vakantiewoning, en is landschappelijk uniek voor de Achterhoek. In het relatief kleine gebied komen hoogteverschillen met meer dan 10 meter voor. De diversiteit bestaat verder uit bosgebied op de hoger gelegen delen en voornamelijk agrarisch grondgebruik en weiland op de lager gelegen delen, met elk natuurlijke waarden. Zo maakt de Besselinkschans deel uit van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) die de verbinding maakt met het Nationaal Landschap Winterswijk en het gebied van de Baaks Beek en de Veengoot. De vijver in de Besselinkschans is 2,9 ha en heeft diverse visplekken en een visvlonder gecreëerd. Je kunt er onder andere vissen op brasem, blankfoor en karpers. Rondom de vijver in de Besselinkschans loopt een wandelpad en er staat een uitkijktoren.

Het landschap in de Achterhoek is halfopen met afwisselend kleine percelen en grote essen met daarnaast bos, lanen, houtwallen en af en toe hoogveen. Mede door de essen is het reliëf opvallend. Ook kenmerkend zijn de beken in smalle dalen. Het uitgestrekte moerasgebied van het veen in de Achterhoek bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme graslanden. Natuurmonumenten gaat in het gebied verdroging tegen, zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden kunnen worden. Het hele jaar door is het natuurgebied een aantrekkelijk wandelgebied. In het voor- en najaar worden excursies gegeven, omdat daar dan bijzondere planten bloeien en er veel vogels zijn.

De bufferzone van het Vragenderveen bevindt zich aan de westzijde van het Korenburgerveen en ligt ongeveer drie kilometer oostelijk van het kerkdorp Vragender. Het gebied is kleinschalig ingericht, met hakhoutsingels, struweel en bosmantels. In het gebied zijn er drie poelen aangelegd. Hierdoor is er een grote diversiteit aan flora en fauna. Aan de rand van het Vragenderveen is een vrij toegankelijke Natuurobservatiepost.  Vanaf deze 15 meter hoge observatiepost kunt u in het veen kijken. Verschillende panelen geven informatie over ontstaan, flora en fauna van het gebied.

Ook zijn er verschillende wandelroutes rondom, en aan de randen van het veengebied. Een groot deel van het veengebied is verboden gebied, omdat het er te gevaarlijk is. Bovendien heeft de natuur daar rust nodig. Het veen is alleen toegankelijk onder leiding van deskundige gidsen. Vanwege de kwetsbaarheid is het veen, behalve tijdens excursies, alleen toegankelijk op het Meddoseveenpad. Dit gemarkeerde pad (5 km) is vaak modderig.

Het Korenburgerveen is een natuurreservaat ten noordwesten van Winterswijk in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is grotendeels in eigendom van Vereniging Natuurmonumenten en vormt geografisch een geheel met het Meddosche Veen, hetVragenderveen en het Corlesche Veen. Het bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme graslanden met wollegras, veenmos en veenpluis. Het is tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot.