AVG richtlijnen AchterhoekNatuurlijk.nl

AchterhoekNatuurlijk.nl is op de hoogte van de privacywet en kunnen de impact en verantwoordelijkheid inschatten t.b.v. onze diensten.

Gasten worden geïnformeerd over richtlijnen m.b.t. de privacy in de algemene voorwaarden. N.a.w. gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van de reservering. Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van huurders. Inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen huurders dit telefonisch of via email aangeven. Indien wenselijk zullen wij als huiseigenaar de gegevens verwijderen. Wij zullen gegevens van huurders niet op commerciële basis aan derden verstrekken.

Wij bewaren adresgegevens, telefoonnummers en bankgegevens van gasten niet langer dan strikt noodzakelijk. De huurder vult zelf de persoonsgegevens in t.b.v. de reservering en geeft hier mee toestemming aan de betrokkenen om deze gegevens te gebruiken voor de verwerking van de reservering. U heeft het recht persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar info@achterhoeknatuurlijk.nl.

Indien u de website van AchterhoekNatuurlijk.nl bezoekt worden algemene bezoekgegevens zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoeken klikgedrag op de website. AchterhoekNatuurlijk.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.